Har du koll på väsentliga lagar för din verksamhet?

I samarbete med Moll Wendén advokatbyrå anordnar SäkerhetsBranschen en heldagskurs i juridik för företagare. Dels en generell del och därefter en fördjupning i regler kring arbetsmiljölagar. Det finns många lagar och regler företagare måste uppfylla, och brister kan leda till personliga böter och fängelse.

Utbildningen hålls på Moll Wendén Advokatbyrå den 31 januari 2017.

Medlemmar i SäkerhetsBranschen kan anmäla sig senast 16 december här.