HR Nordic i Stavanger 12 juni

Det är dags för ett nytt seminarium i nätverket HR Nordic. Denna gång är vi i Stavanger, Norge.

Datum och tid: fredagen 12 juni 2015, kl 08.30-14.30

Föredragshållare är Thomas Ogard från Moll Wendén i Sverige, Jeanette Vallat från PwC Danmark och Helga Aune och Pål Jæger-Pedersen från PwC Norge. På programmet:

  • Omorganisationer orsakade av förändrade ekonomiska förutsättningar m.m.
  • Olika arbetsrättsliga konsekvenser inkluderat personalnedskärningar, omplacering, företrädesrätt till anställning etc.
  • Uppsägning på grund av personliga skäl
  • Utstationering av arbetstagare ur ett arbetsrättsligt perspektiv
  • Förändringar i den norska arbetsmiljölagen, bland annat vad gäller tillfällig anställning och åldersgränser

Vi utgår från verklighetsbaserade cases och gör en jämförelse mellan de nordiska länderna.

Anmälan: Maila till jenny.leander@mollwenden.se, skriv ”HR Nordic 12 juni” i ämnesraden.

Sista anmälningsdag 5 juni 2015. Kostnad för seminariet är 750 NOK och lunch ingår, anmälan är bindande.

För ytterligare information kontakta: Thomas Ogard Tel: +46 665 65 20, Mobil: + 46 736 36 55 10, E-mail: thomas.ogard@mollwenden.se

Välkommen!

HR Nordic riktar sig till dig som arbetar med nordiska HR-frågor. Vi anordnar kontinuerligt seminarieträffar med olika teman utifrån ett nordiskt perspektiv. På plats finns experter inom HR-juridik och skattefrågor från Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö och PwC i Köpenhamn och PwC Norge.