Indutrade förvärvar tillverkare av profilsystem för säkerhetskonstruktioner

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Stålprofil PK AB och Stålprofil PK Invest AB med en  årsomsättning om cirka 70 mkr. Stålprofil är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar och marknadsför profilsystem för glasade dörr-, fönster- och fasadpartier med höga krav på bl. a. brand-, skott-, inbrottsskydd och energioptimering.

Moll Wendén med ansvarig delägare Anders Steén har företrätt säljaren i affären.