Likabehandling – nya regler vid användning av bemanningspersonal

Nya regler avseende bemanningspersonal trädde i kraft den 1 januari 2013. Men vad innebär den så kallade likabehandlingsprincipen vid inhyrning av personal? MOLL WENDÉN bjuder in till ett HR-webbinar onsdagen den 27 februari.På detta webbinar berättar MOLL WENDÉNs Maria Moberg om likabehandlingsprincipen ur arbetsgivarens perspektiv.

Välkommen till ett webbinar onsdagen den 27 februari! 
 

  • Vad innebär den så kallade likabehandlingsprincipen vid inhyrning av personal?
  • Hur ska bemanningspersonalens arbets- och anställningsvillkor regleras?
  • Vilka skyldigheter har ni som arbetsgivare mot den inhyrda bemanningspersonalen?

På detta webbinar berättar MOLL WENDÉNs Maria Moberg om de nya reglerna avseende bemanningspersonal som trädde i kraft den 1 januari 2013.

Reglerna var starkt kritiserade och debatterade redan innan de trädde i kraft, men vilka följder får de nya reglerna för er arbetsgivare som använder sig av bemanningspersonal?
 
Maria kommer gå igenom reglerna och redogöra för i vilken utsträckning bemanningspersonalen kan kräva samma rättigheter och förmåner som era anställda, samt vilka effekter ert och bemanningsbolagets eventuella kollektivavtal har. Webbinaret kommer även behandla vilka sanktioner som ni arbetsgivare kan drabbas av för det fall ni bryter mot de nya reglerna.  

Webbinaret är slutet och de som anmäler sig får en inbjudan med inloggningslänk. Det finns möjlighet att chatta och ställa frågor under seminariet.

Tid:  9-10

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan: Maila till jenny.leander@mollwenden.se  skriv ”webbinar 27 februari” i ämnesraden.