Link Arkitektur förvärvar Samark

Norges största arkitektbyrå Link Arkitektur förvärvar Samark Arkitektur & Design AB med bas i Malmö. Genom förvärvet får Link över 100 anställda i Sverige.

I förvärvet företräddes Samark av Carl Ekberg hos Moll Wendén.