Moll Wendén Academy Årgång 2015!

Nu har vi startat upp första årskullen Moll Wendén Academy – Student. De juridikstudenter som ingår i programmet kommer regelbundet att träffa oss för att delta i seminarier, grupparbeten och sociala aktiviteter. Målet är att ge studenterna en bättre inblick i praktisk affärsjuridik och att knyta kontakter inför framtiden. Vid första tillfället introducerade vi kursen och fokuserade särskilt på avtalsrätt. Vi ser fram emot ett år fyllt av intressanta föreläsningar och givande diskussioner!

Mer om Moll Wendén Academy – Student