Moll Wendén Academy Student

– vi tackar studenterna för en lyckad vårtermin.

I februari 2015 hade vi glädjen att hälsa tio studenter från juristutbildningen i Lund välkomna till oss! Under regelbundet återkommande seminarier har vi under våren träffats för att diskutera bl. a. avtalsrätt och bolagsrätt. Vi har genomfört avtalsförhandlingar inför en fiktiv företagsöverlåtelse och genomfört en case-tävling. Vi har också fördjupat oss i viktiga arbetsrättsfrågor såsom internationell arbetsrätt och utstationering. Våren har gått fort och vi vill tacka våra studenter för inspirerande, roliga och lärorika möten. Välkomna tillbaka i höst!