Moll Wendén – Ännu en gång i toppskiktet bland landets advokatbyråer

Moll Wendén tillhör toppskiktet och är av kunderna utsedd till en av de tre modernaste advokatbyråerna i Sverige.

Detta visar Regis årliga branschstudie Årets Advokatbyrå 2015. För åttonde året i rad har analysföretaget Regi kartlagt hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina advokatbyråer, vad som är avgörande vid val av byrå och hur klienterna ser att samarbetet kan förbättras.

Ett av resultaten från studien är att moderna advokatbyråer har nöjdare kunder än de advokatbyråer som inte uppfattas som moderna av Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster.

– Det känns väldigt bra att ännu en gång finnas med i toppskiktet inom vår kategori, säger Stefan Wendén, advokat och Managing Partner på Moll Wendén. Speciellt inom kategorin Modernaste Advokatbyrån får vi bekräftat vad vi internt också känner, nämligen att vi är framtidens byrå. Vi tycker att en modern advokatbyrå inte skall hålla fast vid gamla traditioner och arbetsmetoder som bara fördyrar för kunden. I stället använder vi vår specialistkompetens och långa erfarenhet för att leverera den för kunden affärsmässigt bästa lösningen – och detta med maximal tids- och kostnadseffektivitet. Även en advokatbyrå måste ju anpassa sitt arbetssätt till den verklighet som våra kunder själva lever och verkar i.

Kvalitets- och branschstudien genomförs av Regi i samarbete med Bolagsjuristernas förening.