Moll Wendén återigen utsedd till en av Sveriges modernaste advokatbyråer

Moll Wendén har utsetts till en av landets fem modernaste advokatbyråer 2017 av analysföretaget Regi Research & Strategi.

Regi har i den årliga studien ”Årets Advokatbyrå”, Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik, frågat över 1 000 köpare av affärsjuridik om vad som är viktigt i relationen till advokatbyråerna. Att upplevas som modern har visat sig vara allt viktigare, men också allt svårare för advokatbyråerna.

– Värdet modern är starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt höga värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien, säger Ylva Gnosse, ansvarig för studien Årets Advokatbyrå. Andra värden som förknippas med upplevelsen av en modern advokatbyrå är en högre grad av digitalisering, innovationsförmåga samt ett proaktivt förhållningssätt.

– Vi på Moll Wendén är mycket glada och stolta över utnämningen. Att lyssna till våra klienters behov och att vara proaktiva i klientrelationen är något vi ständigt arbetar med och att få den här utnämningen är förstås ett kvitto på att vi ofta lyckas med det arbetet, säger Stefan Wendén, advokat och managing partner på Moll Wendén.

För mer information, se:

http://www.realtid.se/byraerna-maste-moderniseras-tappar-kunder
https://www.aretsadvokatbyra.se/arets-advokatbyra-morris-law-modernaste-byran/

Kontaktperson hos Moll Wendén är Stefan Wendén, advokat och managing partner,
tel: + 46 70 326 65 25, e-post: stefan.wenden@mollwenden.se