Moll Wendén bildar Skånes starkaste arbetsrättsgrupp

Efter sommaren ansluter sig advokaten och arbetsrättsexperten Ebba Walberg Snygg till Moll Wendén som ny delägare. Med henne följer biträdande juristen Thomas Ogard som  även han huvudsakligen arbetar med arbetsrätt. Härigenom bildar Moll Wendén Skånes starkaste arbetsrättsgrupp. Arbetsrättsgruppen kommer att bestå av fyra jurister och kommer att ledas av Ebba Walberg Snygg.

Under 2009 biträdde gruppens medlemmar 142 kunder i 254 arbetsrättsliga ärenden med en omsättning på ca 7 MSEK.