Moll Wendén biträder när skånska affärsänglar går samman för att investera i startups

Foto: Bad Camera Photography

Affärsänglar går samman i bolaget Fast Track Capital I AB (FTC) och kommer investera i bolag som antas till acceleratorn Fast Track Malmö. I ett första steg går affärsänglarna in med 6 miljoner kronor i FTC vilket räcker till ungefär tre omgångar av Fast Track Malmö-bolag. Acceleratorn Fast Track Malmös verksamhet bedrivs efter ett saminitiativ från Minc, Malmö Startups, Almi Invest och Invest in Skåne.

Moll Wendéns team bestod av David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth.

För mer information, se Dagens Industri.