Moll Wendén biträder Orbital Systems som tar in nytt kapital

Orbital Systems grundades 2012 av industridesignern Mehrdad Mahdjoubi i Lund, och har utvecklat ett revolutionerande koncept för vatten- och energibesparande duschsystem.

Nu har bolaget tagit in ytterligare 30 miljoner kronor från Sandberg Development för att stärka Orbital Systems i dess kommersialiseringsfas. Martin Jonsson, vd och koncernchef för Sandberg Development tar även plats i Orbital Systems styrelse.

David Klose, advokat och delägare från Moll Wendén har tillsammans med Orrick, Herrington & Sutcliffe företrätt Orbital Systems i samband med investeringen.