Moll Wendén biträder Simpliday AB vid kapitalanskaffning

Simpliday AB har nyligen genomfört en kapitalanskaffning på 7,1 Mkr före emissionskostnader. Bolaget ska använda likviditeten till att lansera bolagets kalendertjänst i USA.
Simpliday är en kalendertjänst som sammanför privata och arbetsrelaterade kalendrar, att göra-listor och e-post i en app så att användaren får en bättre överblick över alla personliga åtaganden.
Moll Wendén har biträtt Simpliday i transaktionen. Moll Wendéns team bestod av Martin Morén Jönsson, David Klose och Henric Stråth.