Moll Wendén biträder Veidekke i totalentreprenad om SEB:s nya kontorshus

Det avtal som slutits är ett samverkansavtal för att på totalentreprenad genomföra hela byggprojektet av SEB:s nya kontorshus som kommer att rymma 4 400 arbetsplatser.

Samarbetsavtalet omfattar nybyggnad av kontorsfastighet om cirka 90 000 kvm BTA i nära anslutning till Mall of Scandinavia i Arenastaden. Moll Wendén Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med upprättande av samverkansavtal för projektet. Moll Wendén biträdde Veidekke genom Elisabeth André och Zara Hellmark.

För ytterligare information kontakta: Elisabeth André, Advokat och Partner på Moll Wendén Advokatbyrå Tel: +46 40 665 65 09, Mobil: +46 703 26 65 09, Epost: elisabeth.andre@mollwenden.se.