Moll Wendén företräder Areco Steel i förvärv av Tonito Plåtgrossisten

Moll Wendén företräder Areco Steel i samband med förvärv av samtliga aktier i Tonito Plåtgrossisten från Tonito Invest.

Areco Steel är en av de ledande aktörerna inom tillverkning av byggplåtsprodukter. Tonito Plåtgrossisten lagerför takavvattning, tak- och väggplåt, FA-plåt, taksäkerhets-, och ventilationsprodukter. Genom köpet har Areco Steel väsentligt ökat sin marknadsandel på plåtslagerimarknaden.

Arctos Corporate Finance har varit involverat i förvärvsprocessen.

Från Moll Wendéns sida deltog ansvarige delägaren Thomas Moll och biträdande juristen Henric Stråth.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Moll, Advokat och Partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Tel: +46 40 665 65 02, Mobil: + 46 70 326 65 02, E-mail: thomas.moll@mollwenden.se