Moll Wendén har biträtt Nederman Holding AB (publ) vid förvärv

Moll Wendén har biträtt Nederman i förvärvet av det norska bolaget NEO Monitors AS. Köpeskillingen uppgår till cirka NOK 402 miljoner.

NEO Monitors är en ledande leverantör av innovativa laserbaserade gas- och damm-analysatorer för industriellt bruk. Bolaget är baserat i Oslo, Norge och har cirka 40 anställda och hade 2016 en omsättning på NOK 108 miljoner.

För mer information, se länk.

Moll Wendéns team bestod huvudsakligen av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth och Jenny Forsberg.

Relaterat innehåll: Moll Wendén har företrätt Nederman vid förvärv av Filtac AB