Moll Wendén har biträtt Simpliday AB vid kapitalanskaffning

Simpliday AB har nyligen genomfört en kapitalanskaffning på 5,5 Mkr genom nyemission.

Kalenderappen Simpliday ger användaren en bättre överblick över alla personliga åtaganden genom att sammanföra att göra-listor, e-post, kalendrar i en och samma app. Simpliday lanserade appen tidigare i år och har därefter vid ett flertal tillfällen blivit utvalda till ”Hot This Week” i Apples Appstore i 13 olika länder.

Moll Wendén har biträtt Simpliday i kapitalanskaffningen. Moll Wendéns team bestod av David Klose, Henric Stråth och Rebecca Lindh Larsson.

För ytterligare information se artikel.

David Klose, tel: +46 703 26 65 11, e-mail: david.klose@mollwenden.se