Moll Wendén har företrätt Nederman vid förvärv av Filtac AB

Nederman Holding AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Filtac AB som är verksamt inom process- och luftbehandling mot industriella applikationer.

Filtac innehar bland annat ledande teknik och produkter för hantering av oljedimma som uppstår i samband med bearbetning av metall. Filtac omsätter ca 50 MSEK och har sitt säte i Kinna i Västergötland. Bolaget sysselsätter 15 personer.

Från Moll Wendén medverkade Mikael Karlsson och Rebecca Lindh Larsson.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlsson
Advokat och Partner, Moll Wendén Advokatbyrå
Tel: +46 40 665 65 35
Mobil: + 46 70 326 65 35
E-mail: mikael.karlsson@mollwenden.se