Moll Wendén i Almedalen 2019

Även i år är vi på plats under Almedalsveckan i Visby och medverkar vid flera seminarium och ett spännande ”socialt hack”.  

I listan nedan kan du se vilka tidpunkter och platser du skall lägga på minnet. Är du också i Visby under Almedalsveckan och vill boka in ett möte med oss? Välkommen att höra av dig till någon av våra representanter på plats:

I år deltar:
Catharina Piper, Gustaf Strand, Johan Håkansson, Elisabeth André

Seminarium där vi deltar

Hur vi ska få fler anbud med fokus på innovation och hållbarhet i offentliga upphandlingar?

Med entreprenader i fokus för samtalet diskuteras möjligheterna för upphandlande myndigheter att både själva bli mer innovativa men också hur de kan låta entreprenörerna ta ett större ansvar för hållbarhet och innovation för att främja en positiv och hållbar utveckling. Panelen diskuterar och kommer med förslag på hur man kan få in fler anbud med en inriktning som leder till en positiv samhällsutveckling präglad av hållbarhet och innovation.

Datum: Måndag den 1 juli

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Offentliga Affärers tält på Strandvägen hörnet hamnplan

Arrangör: Hexanova i samarbete med Offentliga Affärer

Våra talare: Catharina Piper och Elisabeth André

Läs mer:  https://www.offentligaaffarer.se/event/offentliga-affarer-i-almedalen-2/


20 lagliga åtgärder som upphandlade myndigheter kan vidta för att få fler anbud.

Datum: Tisdag den 2 juli

Tid: 10:30 – 11:30

Plats: DoubleCheck Arena vid Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21

Arrangör: DoubleCheck (i samarbete med Dialogmakarna och mediapartner Dagens Samhälle)

Våra talare: Catharina Piper och Gustaf Strand

Läs mer: https://www.doublecheck.se/almedalen_program_tisdag/


Social hack – Hur ökar vi antalet anbud i offentlig upphandling? Svagt intresse skapar sämre inköp.

Datum: Tisdag den 2 juli

Tid: 12:30 – 14:30

Plats: DoubleCheck Arena vid Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21

Arrangör: DoubleCheck (i samarbete med Dialogmakarna och mediapartner Dagens Samhälle)

Våra talare: Catharina Piper

Läs mer: https://www.doublecheck.se/almedalen_program_tisdag/


Vi rekommenderar dessutom följande seminarium:

Vilka förväntningar finns på den offentliga upphandlingen när samhället och världen förändras?
Dag: Tisdag 2 juli
Tid: 10:30 – 11:00
Plats: Hästgatan 12
Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus
Medverkande: Ola Kroon, HBV
Emma Breheim, Ordförande, SOI
Olof Molander, Chef ramavtal SKL Kommentus
Ann-Sofie Lillberg, Chef affärsenheten Upphandlingsmyndigheten,
Magnus Johansson, Konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Takvolymer i ramavtal – hur ska vi tolka den nya EU-domen egentligen?
Dag: Tisdag 2 juli
Tid: 13:00 – 13:30
Plats: Hästgatan 12
Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus
Medverkande: Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus
Anders Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Magnus Johansson, Konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna