Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Tojos Plast Aktiebolag

Tojos Plast Aktiebolag har förvärvats av Prototal Industries AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Tojos Plast är en framgångsrik tillverkare av formsprutade plastdetaljer som grundades på 1950-talet. Med en modern och högautomatiserad maskinpark servar företaget kunder inom en rad olika branscher. Tojos Plast Aktiebolag omsätter runt 40 mkr.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i transaktionen. För ytterligare information om affären läs mer här

Moll Wendéns team bestod av advokat Henric Stråth samt biträdande jurist Dimen Hoshiar.