Moll Wendén söker arbetsrättare

Moll WendénN söker en biträdande jurist som brinner för arbetsrätten. Vi söker Dig som har 2-3 års erfarenhet från arbete med arbetsrätt t.ex. på en affärsjuridisk advokatbyrå.

Vi betraktar Dig som en viktig lagspelare i våra större projekt framöver, där Du kanske kommer att få bredare och mer utmanande arbetsuppgifter än Du har idag. Du kommer att bli en aktiv del i MOLL WENDÉNs arbetsrättsgrupp, som idag består av fyra jurister. Du kommer på sikt att fungera som projektledare och även ta aktiv del i marknadsföringen av advokatbyrån och arbetsrättsgruppen i synnerhet.

MOLL WENDÉN kombinerar arbetsmetoder från stora advokatbyråer med den mindre byråns flexibilitet och personliga service. Detta innebär att vi har höga förväntningar på våra medarbetares kompetens och engagemang. Du som söker skall ha goda akademiska meriter och referenser. Då vårt arbete i hög grad är internationellt är det viktigt att Du behärskar engelska i tal och skrift.

Din ansökan jämte betyg och referenser skall vara Moll Wendén tillhanda senast den 20 december 2010. Ansökan kan skickas elektroniskt till info@mollwenden.se eller per post till Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34  Malmö.

Frågor angående tjänsten besvaras av advokat Ebba Walberg Snygg, 040-665 65 00.