Moll Wendén stödjer ALS-forskningen

ALS är en obotlig och dödlig nervsjukdom som drabbar drygt 200 svenskar årligen. Sjukdomen har varit känd sedan mitten av 1800-talet men forskarna har ännu inte hittat någon bot. På senare tid har dock stora genombrott gjorts och det bedrivs mer forskning på området än någonsin.

Ulla-Carin Lindquist, det kända nyhetsankaret, var en som drabbades och gick bort i ALS år 2004. Hon skildrade sin sjukdom i boken Ro utan åror och i dokumentärfilmen Min kamp mot tiden. Hennes dotter, Ulrica Dahlberg, advokat på Moll Wendén, grundade Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning strax efter sin mors bortgång för att stödja forskning och främja informationsspridning om ALS.

Jag känner stor tacksamhet över den generositet som jag ständigt möter i mitt arbete med stiftelsen säger Ulrica Dahlberg, och fortsätter:

– Det är gåvorna från enskilda som gör att vi år efter år kan skänka miljoner till forskningen som har tagit många steg framåt på sistone. Det har aldrig tidigare forskats så mycket på ALS som nu. Varje bidrag är därför mycket angeläget. Jag är oerhört glad över att Moll Wendén valt att skänka pengar till forskningen!

Läs mer om Ulla-Carin Lindquist stiftelse och ALS på www.ullacarinstiftelse.se/

Ulrica Dahlberg

Advokat

Phone: +46 40 665 65 15

Mobile: +46 703-26 65 15

ulrica.dahlberg@mollwenden.se