MOLL WENDÉNS upphandlingsspecialist Katerina Strömsholm deltar i en expertgrupp i Tjeckien

Plattform för transparent offentlig upphandling är ett gemensamt initiativ av ett flertal internationella handelskammare (bl.a. the American Chamber of Commerce), politiska partier, branschorganisationer och det privata näringslivet i Tjeckien. Målet är att åstadkomma mer transparent offentlig upphandling i Tjeckien dels genom förändringar i lagstiftningen, dels genom utarbetande av en etisk kod för företag deltagande i offentliga upphandlingar. Katerina Strömsholm, som är både svensk och tjeckisk jurist och specialist i offentlig upphandling, deltar i arbetet i en av expertgrupperna vid denna plattform.