Nederman Holding AB (publ) förvärvar Dantherm Filtration

Moll Wendén Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Nederman i samband med Nedermans förvärv av luftreningsföretaget Dantherm Filtration från Dantherm A/S. Genom förvärvet av Dantherm Filtration, som idag har ca 900 anställda, omsätter ca en miljard kronor och har dotterbolag i mer än tio länder, blir Nederman den världsledande aktören inom industriell luftrening. För mer information om transaktionen – se bifogad pressrelease.

MOLL WENDÉNs team har bestått av Mikael Karlsson (partner), Martin Jönsson (partner) med biträde av Linda Tydén, Josefin Isaksson, Martin Hector och David Egonson.