Norra Station expanderar

Det kommunala bolaget Hässleholms Industribyggnads AB med dotterbolag Hässleholm Norra Station AB har träffat avtal med utbildningsföretaget P&L Nordic AB avseende hyra av kontors-lokaler i ett nyproducerat hus benämnt M6 på Norra Station intill Resecentrum i Hässleholm. Byggstart av hus M6, som innefattar 1 800 m2 kommersiella lokaler och lokaler för utbildning, planeras till hösten 2016. P&L har genom överenskommelsen även fått en option att förvärva fastigheten med hus M6 under hyresperioden. Totalt planerar de kommunala bolagen att investera 40 Mkr i projektet.

Moll Wendén har biträtt de kommunala bolagen med legal rådgivning. I ärendet arbetade advokaterna Stefan Wendén och Ulrica Dahlberg.

Följ länken för ytterligare information: http://www.hibab.se/wp-content/uploads/2016/02/PM-Norra-station-hus-M6-2016-02-16.pdf