Norwegian blir delägare i OSM Aviation

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare i samband med att Norwegian tecknat avtal om att förvärva 50 procent av aktierna i OSM Aviation. Affären är villkorad av godkännande från Europeiska kommissionen. OSM Aviation sysselsätter idag över 1 000 besättningsmedlemmar för Norwegian i Sverige, Finland, Storbritannien, Spanien och USA.

OSM Aviation erbjuder rekrytering, utbildning, bemanning och ombordtjänster till flygbolag. Moll Wendéns team har huvudsakligen bestått av Ebba Walberg Snygg, Mikael Karlsson, Henric Stråth och Rebecca Lindh Larsson. För mer information: Pressmeddelande