NVS expanderar i Norge

NVS har genom koncernens dotterbolag i Norge, NVS AS, förvärvat företaget Unireg AS med kontor i Slependen utanför Oslo. Förvärvet, som ska godkännas av den norska konkurrensmyndigheten, utgör ett led i NVS och ägaren Imtech N.V:s tillväxtstrategi för den nordiska marknaden.

Moll Wendén genom Anders Steén har bistått NVS med legal rådgivning i anslutning till förvärvet.