NVS fortsätter expansionen i Finland

NVS har genomfört ytterligare ett förvärv; Lännen Ilmatekniikka Oy (LIT) med stark marknadsposition i sydvästra Finland. LIT kommer att utgöra en del av det redan 2008 förvärvade LVI-Helin och genom förvärvet breddar NVS både verksamheten och serviceerbjudandet till marknaden. LIT har ett 25-tal anställda och en årsomsättning på drygt 30 miljoner kronor. Verksamhetens huvudsakliga inriktning är lösningar, tjänster och service för energi, komfortkyla, ventilation och värmepumpar.

Moll Wendén genom Anders Steén har biträtt NVS i förvärvet.