Offentlig upphandling ur ett praktiskt perspektiv

Kursen vänder sig till alla som arbetar med upphandlingsfrågor, exempelvis upphandlingsjurister, upphandlare, bolagsjurister, anbudsansvariga hos leverantörer, advokater och biträdande jurister, kommunjurister m.fl. För mer information kontakta gärna Katerina Stömsholm tel. 0703-26 65 09 eller katerina.stromsholm@mollwenden.se