Öresundsseminarium

I så fall är Du hjärtligt välkommen till ett praktiskt inriktat seminarium anordnat av Moll Wendén och PwC. Vi kommer att presentera och diskutera arbets- och skatterättslig lagstiftning liksom socialförsäkringsregler på ömse sidor Öresund.

Seminariet hålls hos Moll Wendén i Malmö den 18 maj och hos PwC i Köpenhamn den 19 maj.

Mer detaljer om innehållet och anmälan,  både till det danska och det svenska seminarietillfället  finner du här.