Poolarna Clean AB förvärvar rörelse inom lokalvård

Poolarna Clean AB har förvärvat den del av Poolarna AB:s verksamhet som avser lokalvård och därtill hörande tjänster. Verksamheten sysselsätter ett femtiotal personer och bolaget blir genom transaktionen en ny ledande aktör i regionen inom kvalificerad lokalvård.

Bakom Poolarna Clean AB står Jovan Diec, tidigare VD för UltraClean i Malmö AB samt Tore Robertsson genom Skyddsprodukter i Sverige AB. Jovan Diec prisades vid Malmö Näringslivsgala 2013 som ”Årets Jobbkomet”. Skyddsprodukters ägare och VD Tore Robertsson har tidigare utsetts till Årets Företagare i Malmö.

Moll Wendén har, genom advokat Martin Morén Jönsson, företrätt Poolarna Clean AB i transaktionen. I vårt team ingick också David Klose och Pernilla Dahlberg.

För mer information om Moll Wendéns tjänster kontakta:
Martin Jönsson, advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå
+46 70 326 65 04, martin.jonsson@mollwenden.se

David Klose, advokat och partner på Moll Wendén Advokatbyrå
+46 70 326 65 11, david.klose@mollwenden.se