Rådgivning rörande ansvar för förorenade områden

Moll Wendén har valts till rådgivare till ett stort svenskt företag i ett flertal ärenden rörande ansvar för förorenade områden.