Så gör du enklare fastighetsaffärer

Fastighetsaffärer kan vara snåriga med många kontakter, flera experter och rådgivare och en uppsjö av frågor att ta ställning till. Tisdagen den 8 november ger Moll Wendén Advokatbyrå i samarbete med KPMG och Demikon en översiktlig presentation av olika försäljningsalternativ och vi går igenom vilka civilrättsliga överväganden som bör göras vid en paketering. Under seminariet ger vi råd om hur paketeringen påverkar redovisningen samt vilka moms- och skatterättsliga konsekvenser olika alternativ får. Vi kommer även att belysa risken för att köpa på sig ansvaret för gamla miljöskulder i samband med köp av fastigheter. Vi tittar bland annat på hur ansvaret för förorenade områden ska fördelas enligt Miljöbalken, vad undersökningsplikten omfattar och vad en EDD är.

Under seminariet tar vi även upp senaste nytt inom fastighetsrätten och diskuterar den brännheta frågan om momsavdrag för konsultkostnader vid avyttring av paketerade fastigheter.

Datum: Tisdag 8 november

Tid: 9.00 – 13.00, lunch ingår, meddela gärna önskemål om specialmat

Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8

Pris: Kostnadsfritt med bindande anmälan. Utebliven avanmälan debiteras med 300 kr

Anmälan: anmäl dig här