Seger för Europea i Marknadsdomstolen

– Brev till myndighet utgjorde inte marknadsföring

Den 22 december 2014 vann Europea i Malmö AB ett viktigt och ovanligt mål i Marknadsdomstolen. Målet gällde en påstådd misskreditering av konkurrenten nWise. Europea hade i juni 2013 skickat ett brev till den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) med information om att nWise använde öppen källkod i strid med dess licensavtal, uppgifter som Europea i sin tur fått från de amerikanska rättighetsinnehavarna till koden.

nWise hävdade att PTS var kund eller potentiell kund till båda parter, och att PTS tagit emot brevet i sin egenskap av kommersiell aktör på marknaden för kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Marknadsdomstolen gjorde samma bedömning som Europea, nämligen att det brev som skickats till PTS var yttrandefrihetsrättsligt skyddat genom 2 kap. 1 § Regeringsformen.

Eftersom brevet och dess innehåll ansågs vara skyddat av grundlag, avvisades nWise:s talan. Någon materiell marknadsrättslig prövning av brevets innehåll behövde därför inte göras. Avgörandet har principiell betydelse för framtida rättstillämpning.

Europea företräddes av Moll Wendén genom advokat Stefan Wendén och advokat Maria Yngner.

Hela avgörandet finns att läsa på Marknadsdomstolens hemsida, se länk: http://marknadsdomstolen.se/avgoranden/domar?year=2014

Kontaktperson hos Moll Wendén:
Stefan Wendén, advokat och delägare
+ 46 703 26 65 25, stefan.wenden@mollwenden.se