Seminarium om styrelsearbete i BRF – 30 augusti i Malmö

Vem ansvarar för att underhåll utförs? Hur ska störningsärenden hanteras? Vad har du som styrelseledamot i en bostadsrättsförening för ansvar och befogenheter?

På detta seminarium går vi igenom grundstenarna i bostadsrättsjuridik och diskuterar det regelverk som styr en bostadsrättsförenings styrelsearbete.

Målgrupp
Styrelseordföranden och styrelseledamöter i Bostadsrättsföreningar.

Innehåll

Med hjälp av praktiska exempel tittar vi på de mest vanligt förekommande frågeställningarna. Exempel på områden som berörs:

  • Likhetsprincipen och den s k generalklausulen

  • Medlemsansökan

  • Andrahandsuthyrning

  • Underhållsansvar

  • Störningsärenden

Vi bjuder på enklare förtäring.

Föreläsare
Daniel Nilsson, advokat

Anmälan
Senast den 20 augusti till Helena Nord, helena.nord@mollwenden.se

Tid & Plats
Kl. 17.30-19.30
MOLL WENDÉN Advokatbyrå, Stortorget 8 (Lejonetpassagen), Malmö.

Seminariet är kostnadsfritt, vi tvingas dock debitera en avgift á 300 SEK för avanmälningar inkomna senare än den 24 augusti.