Söderberg & Haak förvärvar Lundgrens Maskiner i Ystad

Söderberg &  Haak Maskin AB har genom Viby Rinkaby Maskiner AB förvärvat Lundgrens Maskiner i Ystad AB. Lundgrens Maskiner arbetar med försäljning och reparation av traktorer och lantbruksmaskiner. Företaget omsätter ca 75 miljoner och har ett 15-tal anställda. Uppgörelsen innebär att de tidigare ägarna av företaget kommer att fortsätta arbeta kvar i verksamheten.

Moll Wendén med Thomas Moll och Linda Tydén har biträtt säljarena i affären.