Stort intresse för svenska byggentreprenader i Tjeckien

I mitten av september medverkade MOLL WENDÉN Advokatbyrå i ett seminarium i Prag anordnat av Svenska ambassaden i samarbete med Trafikverket. Tjeckiska byggföretag med ett intresse för byggentreprenadprojekt inom trafikinfrastruktur var speciellt inbjudna. Deltagarna fick under dagen information om kommande byggprojekt och planerade upphandlingar.

Trafikverket ansvarar för all svensk trafik: vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverkets huvuduppgift är att skapa långsiktiga strategier för utveckling av den svenska trafikinfrastrukturen. Trafikverket genomför upphandlingar i samband med underhåll och utveckling av den svenska trafikinfrastrukturen. Trafikverket är den största upphandlande myndigheten i Sverige och upphandlar årligen för ca 4 miljarder euro.

Under seminariet berättade MOLL WENDÉNs advokat Katerina Strömsholm om offentlig upphandling i Sverige och betonade de områden där svensk och tjeckisk rätt skiljer sig åt. Katerina är en av få advokater som har avlagt juristexamen i både Tjeckien och Sverige, vilket givetvis är till stor nytta för företag som bedriver eller önskar att bedriva verksamhet i båda länderna. Villkor för offentlig upphandling av byggentreprenader och specifika villkor för deltagande i Trafikverkets upphandlingar diskuterades också under seminariet. Intresset bland tjeckiska företag för svenska byggentreprenader är stort och dagen blev mycket uppskattad.