Träffa oss i Almedalen!

Årets Almedalsvecka närmar sig och vi på Moll Wendén kommer att vara på plats för att ta del av seminarier och aktiviteter samt följa trender och debatter.

I år representeras vi för första gången även av vår nya delägare Catharina Piper som kommer att göra ett flertal framträdanden dels som paneldeltagare men också som moderator i seminarium som berör hennes specialistområde ”Offentlig upphandling” (se lista över arrangemang nedan).

På plats från Moll Wendén finns även våra advokater Elisabeth André, Thomas Ogard och Johan Håkansson som kommer att hålla oss uppdaterade under veckans gång (håll utkik i våra sociala kanaler).

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor och har hållits med representation från alla svenska riksdagspartier sedan 1991.

Här kan du träffa oss:

Måndag den 2 juli
09.00: Rundabordssamtal med Swedavia. Diskrimineringsfrågor i näringslivet (slutet samtal). Deltagare från Moll Wendén: Thomas Ogard.

14.30-15.30: Paneldebatt – ”Hur kan vi vara innovativa i den offentliga affären?” (Hexanovas tält, Wisby strand, Strandvägen 4). Deltagare från Moll Wendén: Catharina Piper och Elisabeth André

16.15-17.00: Paneldebatt – ”50 miljarder saknas år 2020 – Kan offentlig upphandling bidra till att säkra välfärden?” (Hexanovas tält, Wisby strand, Strandvägen 4). Deltagare från Moll Wendén: Catharina Piper

Onsdag den 4 juli
13.30-14.15: Paneldebatt: Ta din marknadsdialog till ett Offentligt-Privat Innovationssamarbete. Moderator och deltagare från Moll Wendén: Catharina Piper. (Teaterskeppet, fartyg Sustainable Innovation, Teaterskeppet, Visby hamn).

Torsdag den 5 juli
08:30 – 09:15: Årets viktigaste frågor i upphandlingsdebatten. Deltagare: Catharina Piper. (Cramérgatan, H305 Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland)