Triton förvärvar majoritetspost i OBH Nordica

Triton Private Equity fonder har förvärvat en majoritetspost i OBH Nordica, ledande i Norden på småelektriska hushållsapparater samt hår- och personvård. OBH Nordica har idag 136 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tjeckien och Kina. Omsättningsprognosen för 2010 är 950 MSEK. De tidigare ägarna kommer att finnas kvar i ledningen och fortsätta driva verksamheten som tidigare. För OBH Nordica innebär Tritons ägande ett naturligt steg mot en internationell expansion och en möjlig framtida börsintroduktion.

Moll Wendén har företrätt Triton i affären i M&A- och konkurrensrättsliga frågor och därvid även samordnat insatser från danska, norska och finska advokatbyråer. Moll Wendéns team har bestått av Mikael Karlsson, Anders Steén, Martin Jönsson, David Klose, Lovisa Elardt, Daniel Nilsson, Josefin Isaksson, Martin Hector och David Egonson.