Uppsägning av personliga skäl, på HR Nordic.

För andra gången i år anordnade Moll Wendén tillsammans med PwC i Danmark och Norge HR Nordic, en mötesplats där vi jämför och analyserar nordiska HR-frågor. Ett forum som denna gång drog närmare 50 nordiska HR-ansvariga och på agendan stod ”Uppsägning av personliga skäl”. 

Ebba Walberg Snygg, advokat och ansvarig för Moll Wendéns grupp för HR-juridik, är en av initiativtagarna till HR Nordic och berättar om drivkraften bakom arrangemanget. ”Vi upplevde att det saknades ett forum för nordiska HR-frågor. Det finns många som har en nordisk HR-roll och är i behov av att förstå våra nordiska länders olika arbetsrättsliga lagar. Vi behöver träffas för att dela med oss av kunskap, öka förståelsen för skillnaderna mellan länderna men också för att dela erfarenheter med andra som har likande utmaningar. Och nu när jag tagit del av utvärderingen från HR Nordic i september, vilken bekräftar att deltagarna upplever att vi lycktas fylla just detta behov, blir jag oerhört glad,” säger Ebba.

Själva upplägget håller på att ta form och utvecklas från gång till gång. Men grundidén är att deltagarna först lyssnar till det aktuella områdets praxis i Danmark, Norge och Sverige. Denna gång gjordes en jämförelseanalys av ländernas regler för uppsägning på grund av personliga skäl. Deltagarna fick sedan arbeta i grupper för att diskutera case utifrån de olika ländernas regelverk. Inom ramen för workshopen pågick livliga diskussioner och många erfarenheter utbyttes.  

HR Nordic planeras vara två gånger per år och nästa gång blir i början av 2014.

Jobbar du med HR-frågor ur ett nordiskt perspektiv och vill ta del av likasinnades erfarenheter och utmaningar, samt lyssna till specialister på arbetsrätt och skatt maila till charlotta.ljungdahl@mollwenden.se.

För mer information om HR Nordic eller arbetsrätt/HR-juridik kontakta:
Ebba Walberg Snygg, advokat och partner på Moll Wendén Advokatbyrå
+46 40 665 65 16, ebba.walbergsnygg@mollwenden.se