Vässa dina kunskaper i grundläggande entreprenadjuridik

Onsdagen 23 september har du möjlighet att följa en endags kurs i grundläggande entreprenadjuridik hos Moll Wendén. Advokaterna Elisabeth André och Johan Håkansson kommer att se till att du får goda kunskaper om grundbultarna i det entreprenadrättsliga regelverket – standardavtalen AB 04 och ABT 06. Kursen behandlar de centrala bestämmelserna i standardavtalen och belyser, utifrån ett juridiskt perspektiv, de vanligaste omdiskuterade frågorna. Genom aktuella och inspirerande praktikfall hämtade från verkligheten får du kunskaper som gör att du känner dig säkrare och bättre förberedd för nästa entreprenadprojekt.

Mer information om Grundkurs i entreprenadjuridik

Inbjudan Grundkurs Entreprenad