Vi välkomnar Ulrica Dahlberg, nyanställd advokat hos Moll Wendén

Ulrica har en gedigen erfarenhet och ett stort intresse av tvistelösning. Hon har uppträtt som ombud i bl a allmän domstol, skiljenämnd, mark- och miljödomstol, förvaltningsdomstol och hyresnämnd. Hon är van vid att företräda såväl privata bolag som offentliga organ. Förutom tvister är Ulrica specialiserad på fastighetsjuridik med särskild inriktning mot nyttjanderätter. Hon har även erfarenhet av att driva tvister på entreprenadrättens område.

Ulrica är Jur. kand. från Lunds Universitet 2007 och blev advokat 2014.

Kontaktuppgifter till Ulrica är: Tel: +46 40 665 65 15,

Mobil: +46 703 26 65 15, E-mail: ulrica.dahlberg@mollwenden.se