Wiebe Holding-koncernen förvärvar MGA Marknadsbyggnadsgruppen

Den tyska industrikoncernen Wiebe Holding GmbH & Co. KG har genom dotterbolaget ITG Ingenieur, Tief- und Gleisbau GmbH, förvärvat det svenska entreprenadföretaget MGA Marknadsbyggnadsgruppen AB. Företaget är verksamt inom tre områden, mark- och grundläggningsarbeten, industribyggnader i stål samt totalentreprenad för byggprojekt. Företaget omsatte 2009 ca 40 mkr och med god lönsamhet. Bolaget har ett 20-tal anställda. De tidigare ägarna av företaget kommer att arbeta kvar i verksamheten under en tid framöver.

Moll Wendén företädde säljarna i affären. Medverkade gjorde Anders Steén och Daniel Nilsson.