Moll Wendén: Sustain!

Moll Wendén har beslutat att satsa mer på hållbarhet och har under 2019 lanserat en satsning mot ett mer hållbart samhälle.

Vad är ”Moll Wendén: Sustain!”?

Under 2019 startade ”Moll Wendén: Sustain!” som är ett samlingsnamn för samtliga byråns hållbarhetssatsningar. Moll Wendén har en lång tradition av att, vid sidan av juridiken, arbeta ideellt för olika goda ändamål. Under 2019 kommer byrån att växla upp detta arbete för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi utgår från Agenda 2030

Samtliga FN:s medlemsländer har skrivit under Agenda 2030 som har som målsättning att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen fram till år 2030. Genom 17 globala hållbarhetsmål ska världen ha uppnått social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet år 2030.

Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. För att uppfylla målen krävs en bred delaktighet från civilsamhället och där har näringslivet en tydlig och viktig roll.

Agenda 2030 är utgångspunkten för de satsningar som görs inom ramen för ”Moll Wendén: Sustain!”.

Våra hållbarhetsplaner för 2019

Förutom att arbeta mer hållbarhetsmedvetet i den interna verksamheten kommer Moll Wendén under 2019 att tillsammans med NU: Nolla Utanförskapet, öppna en läxverkstad på vårt kontor för ungdomar från utsatta områden i Malmö. Byrån kommer att åta sig fler pro bono-uppdrag för välgörenhetsorganisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor och start-up-företag vars affärsidé genomsyras av hållbar utveckling. Moll Wendén kommer även att anordna ett arrangemang för att inspirera andra företag att aktivt arbeta mer med dessa frågor.

Relaterat innehåll: Läs mer om Moll Wendéns hållbarhetsarbete

Miljöpolicy

Moll Wendén har en medveten ambition att ta miljöhänsyn och prioritera hållbar utveckling. Moll Wendéns miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. Små vardagliga miljöåtgärder, liksom stora förändringar är viktiga. Summan av alla åtgärder ska leda Moll Wendéns miljöarbete framåt och innebära ständiga förbättringar.

Klicka här för att ladda ner och ta del av hela vår miljöpolicy.

Kontakt

Hållbarhetsansvariga: Elisabeth André, Ulrica Dahlberg, Stephanie Stensson, Louise Strömberg


Som en del av vårt hållbarhetsarbete sponsrar vi:

Stiftelsen Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola fokuserar på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning som tyvärr ofta kommer i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar i skolan. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är sammankopplade med elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Stiftelsen erbjuder kostnadsfritt utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.
https://aktivskola.org/


AUGUST NO STRESS SURF CAFÈ

Var skall du äta din lunch idag? Om du befinner dig i Malmö kanske prova på August No Stress Surf Café?Caféet som är fyllt av skön stämning, mycket kärlek och ett tydligt surftema, erbjuder August och andra personer med funktionsnedsättningar en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi på Moll Wendén är stolta sponsorer. http://www.augustsurfcafe.se/


NU: Nolla utanförskapet

Vi på Moll Wendén bryr oss. Därför har vi i samarbete med ”NU: Nolla Utanförskapet” beslutat att erbjuda läxverkstad till elever i Malmö som ska starta årskurs 9 och gymnasiet till hösten. NU: Nolla Utanförskapet satsar på samlad och effektiv integration. Deras vision är att alla ungdomar ska bli sedda, hörda och få verktygen för att komma in i samhället och arbetslivet. Läxverkstäderna riktar sig till elever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. Syftet med läxverkstäderna är dubbelt. Elevernas kunskaper ökar och ungdomarna får på ett naturligt sätt inspiration till vidareutbildning och arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell arbetskraft. https://www.nollautanforskapet.nu/


PRISET ÅRETS TEKNIKER

Teknik är det mänskligaste som finns. För att visa just detta har Handelskammaren, i samarbete med Moll Wendén och nio andra företag, instiftat priset Årets Tekniker.

Priset delas ut till en tekniker som genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling samtidigt som hon/han inspirerar framtidens tekniker. Det kan t.ex. vara genom att skapa en bättre miljö, fler jobb, ökad livskvalitet eller en revolutionerande uppfinning. Att bidra till samhällets utveckling ligger helt i linje med Moll Wendéns affärsidé där vi med rätt juridik vill skapa bästa förutsättningar för våra kunder att göra bra affärer. http://www.aretstekniker.se/