Våra samarbetspartners

Bra affärer bygger på samarbeten och för oss är det viktigt att vara med där det händer. Att umgås i olika konstellationer är utvecklande för alla – för dig som vår kund och affärspartner, för oss som byrå och för våra medarbetare.

Därför har vi flera väletablerade samarbeten inom olika discipliner och ingår i flera, både nationella och internationella nätverk.

Relaterat innehåll: Läs mer om våra CSR-projekt här


EFL

EFL (Executive Foundation Lund)

EFL (Executive Foundation Lund) är ett aktivt företagsnätverk med fokus på utveckling, kompetensutveckling, nytänkande och inspiration! https://www.efl.se/


Sydsvenska handelskammaren logo

SYDSVENSKA HANDELSKAMMAREN

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. De påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem och stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. I nätverk och på deras många möten sammanförs företag och får nya kontakter. http://handelskammaren.com/


invest in skåne

INVEST IN SKÅNE

Moll Wendén samarbetar med Invest in Skåne genom att erbjuda råd och kvalificerade affärsjuridiska tjänster till företag som vill etablera sig i Sverige. Det gäller både företag som etablerar sig här via förvärv av existerande svensk verksamhet och de som startar upp en helt ny enhet. Den initiala rådgivningen är dessutom kostnadsfri.

Invest in Skåne är en del av marknadskoncernen Business Region Skåne som ägs av Region Skåne (85%) och Skånes kommuner (15%). Invest in Skåne har till uppdrag att attrahera utländska investeringar till regionen samt att främja export och internationalisering för skånska bolag. Målet är att stärka skånskt näringsliv och skånska företags konkurrenskraft i världen.

http://investinskane.com/


lars weibull logo

LARS WEIBULL

Moll Wendén har sedan lång tid ett mycket djupgående samarbete med Lars Weibull och ansvar för de affärsjuridiska aspekterna i de transaktioner Lars Weibull genomför. Förvärv och fusioner är ett område som kräver specialistkunskaper och här formar Lars Weibull och Moll Wendén gemensamt en mycket erfaren och professionell duo som ger kunderna den trygghet de behöver under förloppet.

Lars Weibull AB är erfaren företagsmäklare och arbetar med att skapa affärsrelationer mellan företag. Lars Weibull driver och ansvarar för försäljningsprocessen vid medelstora företagstransaktioner och har de senaste åren genomfört över 150 företagsaffärer. Lars Weibull AB har kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg.
http://www.weibull.se/


Malmö Startups logo

MALMÖ STARTUPS

Skåne har en stark startupscen där flera olika organisationer samverkar. Tillsammans skapar lokala entreprenörer, inkubatorer, kluster, events och meet-ups en kraftfull helhet som hjälper startups och communityn att utvecklas och växa. Detta är vi på Moll Wendén självklart en del av. http://www.malmostartups.com/


Marknadsföreningen i Malmö logo

MARKNADSFÖRENINGEN I MALMÖ

Marknadsföreningen i Malmö är ett nätverk med ca 600 medlemmar. Organisationens mission är att ge unika möjligheter att träffa branschmänniskor under aktiviteter som seminarier, frukostar, luncher med mera. Genom föreläsningar och möten får man en möjlighet att hålla sig uppdaterad, knyta nya kontakter och utvecklas i sin roll och sitt nätverkande.

Moll Wendén Advokatbyrå bidrar med sin kompetens i dessa områden som är speciellt viktiga för marknadsförare och kommunikatörer. Vi delar med oss av kunskap som gäller den juridiska aspekten av mediekommunikation, marknadsföring, databehandling och liknande.

www.mim.m.se


medeon logo

MEDEON

Moll Wendén är nätverkspartner till Medeon, och genom vårt samarbete erbjuder vi små och stora företag på Medeon råd och hjälp kring kvalificerade juridiska frågor. Den initiala rådgivningen är dessutom kostnadsfri.

Vi har samarbetat sedan slutet av 1990-talet, och idag har vi ett tiotal kunder bland Medeonföretagen, varav flera relationer är mångåriga.

Medeon Science Park är en forskningspark för bolag inom life science. Fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. http://www.medeon.se/


Media Evolution Logo

MEDIA EVOLUTION

Media Evolution är en organisation med ca 400 medlemmar: företag, institutioner, teknologiska agenturer, media producenter, akademiska föreningar, kreativa byråer och myndigheter. Målet är att samarbeta och genomföra projekt som bidrar till skapande och utveckling av de lokala och globala affärsmöjligheterna. Kreativitet, initiativ, innovation och kommunikation kopplas med marknadens och samhällets aktuella behov och förväntningar. Media Evolution fokuserar på tillväxt och förändring i tider dominerade av globalisering och digitalisering.

Moll Wendén Advokatbyrå erbjuder råd och stöd till Media Evolutions medlemmar. Det kan betyda konsultationer, initial analys, rådgivning och rekommendationer, allt beroende på vilken utvecklingsfas en aktör befinner sig i och vilka individuella behov som finns hos en organisation eller ett företag. http://www.mediaevolution.se/


SGLCC

SGLCC – den skandinaviska HBT-handelskammaren

SGLCC är en plattform för möten och affärsutveckling för HBT-ägda företag, övrigt näringsliv och multinationella företag.
https://www.sglcc.se/