Arbetsrätt

Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras ständigt vilket innebär en stor utmaning för alla arbetsgivare. Inte minst globaliseringen gör att många arbetsgivare tänker nytt, söker större flexibilitet i personalstyrkan och drar fördel av det gränslösa Europa.

Här uppkommer många spännande möjligheter för vårt specialistteam. Vi fungerar som bollplank åt HR-avdelningar och ledning i alla tänkbara arbetsrättsliga frågor, oavsett om det finns kollektivavtal eller inte. Arbetstvister och MBL-förhandlingar tillhör vår vardag. Och när arbetsgivare behöver nya verktyg för att möta ständigt ökande krav inom HR-området ger vi handfast stöd.

Dessutom är vi flitigt anlitade som föreläsare vid skräddarsydda företagsutbildningar.

Certifierad arbetsgivare

Sedan 2018 är Moll Wendén även så kallad ”certifierad arbetsgivare” av Migrationsverket. Detta innebär att vi kan erbjuda våra klienter ett snabbspår. För er som ofta anställer personal från länder utanför EU kan detta innebära en stor tidsbesparing då en process som annars kan ta upp till 12 månader nu kan förkortas till högst 20 dagar. Som arbetsgivare behöver man först genomgå en särskild utredning men när den är avklarad kan alltså snabbspårsprocessen tas i bruk.

Relaterat innehåll: Snabbspår för arbetskraftsinvandring med ny certifiering av Migrationsverket

VÅRT SPECIALISTTEAM HJÄLPER DIG BLAND ANNAT MED:

 • Kollektivavtal, incitamentsprogram och personalpolicy
 • Förhandling med fackförbund och anställda
 • Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser, outsourcing och omorganisation
 • Riskhantering vid due dilligence och avtalsskrivning
 • Arbetsrättsliga domstolsprocesser
 • Företagshemligheter och illojalitet
 • Skräddarsydd utbildning
 • Uppsägningar
 • Diskriminering, trakasserier
 • Arbetsmiljö
 • Gränsöverskridande anställningsfrågor
 • Utstationering och arbetskraftsinvandring

"Känslor och prestige måste lämnas utanför förhandlingsbordet"

"Aldrig beskriva problem utan att samtidigt ge förslag på lösning"