Bygg och fastighet

Juridiken kring entreprenad- och fastighetsprojekt med många inblandade parter är komplex. Därför ställs här särskilt höga krav på såväl praktisk erfarenhet som lyhördhet och förhandlingsskicklighet. Genom ett strategiskt förhållningssätt förebygger våra specialister tvister och underlättar projekten för våra kunder i alla projektets faser.

I vår löpande verksamhet agerar vi rådgivare åt privata och offentliga fastighetsbolag, bygg- och installationsföretag och konsulter. Vi rådger våra kunder i stora komplexa fastighetstransaktioner, entreprenadprojekt, exploaterings- och infrastrukturprojekt samt kommersiella hyresfrågor.

Flera av våra specialister undervisar i entreprenad- och fastighetsjuridik. Vi skräddarsyr också utbildningar för projektledningen i specifika entreprenader.

Relaterat innehåll: Läs om våra senaste uppdrag och nyheter inom bygg och entreprenad.

Relaterat innehåll: Läs om våra senaste uppdrag inom fastighet

VÅRT SPECIALISTTEAM HJÄLPER DIG BLAND ANNAT MED:

  • Upprättande och förhandling av entreprenadavtal
  • Köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag
  • Fastighetsutveckling
  • Hyres- och arrendefrågor
  • Entreprenad- och fastighetsrättsliga tvister
  • Skräddarsydda utbildningar

"Det handlar om att få människor att kommunicera med varandra och därmed förstå varandra"

"Vår styrka är att förse våra kunder med expertis och vägleda dem genom frågor som rör deras verksamhet"

"Vårt fokus är lösningsorienterad specialistrådgivning för din bransch"