Företagsöverlåtelser och investeringar

Företagsöverlåtelser och investeringar (M&A) är en del av vår kärnverksamhet. Genom en strid ström av uppdrag av varierande komplexitet har vårt specialistteam byggt upp värdefull know-how som vi gärna delar med oss av. Vi skapar helt enkelt bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik affär.

Våra transaktioner genomförs av rutinerade och effektiva team som behåller fokus på det väsentliga genom hela processen, med hög kostnadseffektivitet som resultat. Vi företräder såväl köpare som säljare och tar gärna helhetsansvar och projektleder den juridiska rådgivningen i affären. Ofta kräver projekten insatser från byråns specialister inom andra områden.

Relaterat innehåll: Läs om våra senaste uppdrag inom företagsöverlåtelser & investeringar

Många aspekter måste beaktas i processen, även rent känslomässiga. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att vara rådgivare i ett avgörande skede. Med vår gedigna erfarenhet av företagstransaktioner och förhandlingar åstadkommer vi en match på lika villkor.

Relaterat innehåll: 10 tips vid företagsförvärv

VÅRT SPECIALISTTEAM KAN HJÄLPA DIG MED:

 • Investeringar och Venture Capital
 • Förvärv och avyttring av företag
 • Internationella transaktioner
 • Överlåtelser av ägarledda bolag
 • Generationsskiften
 • Publika transaktioner
 • Private Equity
 • Kapitalanskaffning och emissioner
 • Konkurrensanmälan
 • Noteringsprocesser (IPO)
 • Förvärvsfinansiering

"Tack vare vår omfattande erfarenhet av transaktioner och förhandlingar mellan företag är vi rätt samarbetspartner när det är dags för dig att sälja ditt företag – ditt livsprojekt"