Försäljning, upphandling och compliance

Svenskt näringsliv utvecklas ständigt och anpassas till internationella trender. Tillverkning, inköp och försäljning sker alltmer standardiserat och ”lean”. Våra kunder söker sig i allt högre utsträckning utomlands för mer kostnadseffektiva inköp och nya tillväxtmöjligheter. Vi följer med på den resan.

I nära samarbete med kunderna utformar vi strategier för avtal och riskhantering och säkerställer att dessa efterlevs – ofta hela vägen ut i försäljningsledet. Vi upprättar, förhandlar och granskar våra kunders kommersiella avtal och löser upp knutar som kan uppstå i kundernas affärsrelationer.

Vi är rådgivare till såväl myndigheter som anbudsgivare vid offentlig upphandling, och vi har mångårig erfarenhet som ombud inför konkurrensmyndigheter och domstolar.

Relaterat innehåll: Läs om våra senaste uppdrag inom upphandling

VÅRT SPECIALISTTEAM HJÄLPER DIG BLAND ANNAT MED:

  • Distributionsavtal
  • Försäljningsavtal
  • Inköpsavtal och upphandling
  • Kontraktsutvecklings- och tillverkningsavtal
  • Joint venture- och andra samarbetsavtal
  • Outsourcing
  • Offentlig upphandling
  • Konkurrensrätt och Compliance

"Affärsinriktade råd baserad på djup kunskap - för trygghet genom hela processen"

"Vi gör vårt yttersta för att leverera mervärde och över förväntan för våra kunder"