Försäljning, upphandling och compliance

Svenskt näringsliv utvecklas ständigt och anpassas till internationella trender. Tillverkning, inköp och försäljning sker alltmer standardiserat och ”lean”. Våra kunder söker sig i allt högre utsträckning utomlands för mer kostnadseffektiva inköp och nya tillväxtmöjligheter. Vi följer med på den resan.

I nära samarbete med kunderna utformar vi strategier för avtal och riskhantering och säkerställer att dessa efterlevs – ofta hela vägen ut i försäljningsledet. Vi upprättar, förhandlar och granskar våra kunders kommersiella avtal och löser upp knutar som kan uppstå i kundernas affärsrelationer.

Vi är rådgivare till såväl myndigheter som anbudsgivare vid offentlig upphandling, och vi har mångårig erfarenhet som ombud inför konkurrensmyndigheter och domstolar.

Relaterat innehåll: Läs om våra senaste uppdrag inom upphandling

VÅRT SPECIALISTTEAM HJÄLPER DIG BLAND ANNAT MED:

  • Distributionsavtal
  • Försäljningsavtal
  • Inköpsavtal och upphandling
  • Kontraktsutvecklings- och tillverkningsavtal
  • Joint venture- och andra samarbetsavtal
  • Outsourcing
  • Offentlig upphandling
  • Konkurrensrätt och Compliance

"Affärsinriktade råd baserad på djup kunskap - för trygghet genom hela processen"

"Vårt syfte är att förbättra våra kunders verksamhet och resultat med spetskompetens inom praktiserandet av affärsjuridik"

"Vi gör vårt yttersta för att leverera mervärde och över förväntan för våra kunder"