Immaterialrätter, marknadsföring och IT

I dagens digitaliserade affärsverksamhet kämpar alla företag för att synas, höras och bli ihågkomna i ett ständigt ökande informationsbrus. Detta kräver en aktivare hantering av varumärken och andra immateriella rättigheter. Dessutom måste man vara medveten om marknadsrättens möjligheter och begränsningar eftersom övertramp kan få förödande konsekvenser, både rättsligt och medialt.

Med vårt strategiska förhållningssätt hjälper vi våra kunder att ge affärsidéer de bästa förutsättningarna att bli framgångsrika. Vi upprättar avtal för kommersialisering och skydd av immateriella rättigheter och know-how.

Uppdrag inom marknadsrätt kräver inblick i regler som är unika för att få sälja och marknadsföra specifika produkter och tjänster. Vårt specialistteam har djup kunskap om både generella och branschspecifika regelverk, till exempel inom livsmedel, läkemedel, tobak, bank och försäkring.

Vi har spetskompetens inom outsourcing, systemupphandling och utvecklingsavtal på IT-området.

Relaterat innehåll: Läs våra senaste artiklar och nyheter inom immaterialrätt här

VÅRT SPECIALISTTEAM HJÄLPER DIG BLAND ANNAT MED:

 • Licensavtal
 • Utvecklingsavtal
 • IT-outsourcing
 • Avtal om forskning och utveckling
 • Tvistelösning
 • IT-systemupphandling
 • Behandling av personuppgifter (GDPR)
 • Produktlansering
 • Intrångsundersökning
 • IT-avtal
 • Reglerade produkter och tjänster (t.ex. livsmedel, online-spel)
 • Granskning av reklam- och marknadsföringsbudskap

"I ett ständigt ökande informationsbrus innebär det stora möjligheter, men även fallgropar"

"Regelverket för hur marknadsföring får utformas har stor betydelse för alla företagare"